Jak

Zálohujte a vytvářejte obrazy disků pomocí EaseUS Todo Backup

Existuje mnoho nástrojů, pomocí kterých můžete zálohovat data, a také různé programy, pomocí kterých můžete vytvořit obraz nebo klon celého disku (oddílu). Program EaseUS Todo Backup kombinuje tyto tři akce (zálohování, vytváření obrazů a klonování) do jednoho uživatelsky přívětivého rozhraní. Existuje také velká šance, že s bezplatnou verzí můžete fungovat dobře.

EaseUS Todo Backup si stáhnete zdarma z www.easeus.com (v době psaní tohoto článku byla nejnovější verzí 12.0). Na této webové stránce také najdete popis práce a srovnání s placenou verzí Home (přibližně 30 eur, ale často k dispozici s „dočasnými“ slevami až do výše 10 eur). Nejvýznamnější doplňkovou funkcí verze Home je, že můžete také přenést systémový disk pro použití v jiném počítači (migrace). Pokud máte na mysli tento scénář, můžete si zkušební verzi kdykoli stáhnout a používat ji po dobu jednoho měsíce zdarma. Zaměřujeme se však na bezplatnou verzi a uvidíte, že ji již lze použít pro mnoho praktických scénářů.

Instalace programu je přímá. Možná budete chtít odstranit klíště z Připojte se k programu na zlepšení zákaznické zkušenosti. Během instalace nástroj také navrhuje vhodné umístění pro zálohování dat, které můžete upravit. Po instalaci spusťte nástroj: zobrazí se téměř prázdné okno s lakonickou zprávou „Neexistuje žádná záloha“. Je tedy třeba něco udělat, a v tomto článku se blíže podíváme na tři věci: zálohování, vytváření obrazů a klonování.

01 Chytrá záloha

Pokud pravidelně vytváříte nebo měníte soubory na konkrétních místech, tato možnost je Inteligentní zálohování zajímavé (páté tlačítko v levé nabídce). Tento typ zálohy automaticky vytvoří novou zálohu, když byly na sledovaných místech během poslední půl hodiny detekovány změny. Inteligentní zálohování k tomu využívá podklad v inteligentní posloupnosti úplných, rozdílových a přírůstkových záloh. Pro nás jako koncového uživatele to hlavně znamená, že v případě potřeby můžeme velmi rychle obnovit ztracená data.

Chcete-li začít s inteligentním zálohováním, stačí označit všechny soubory, které chcete v záloze. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny vaše složky dokumentů, oblíbené položky a plocha, ale odstraněním nebo zaškrtnutím můžete toto rychle upravit. Zkontrolujte na Destinace zda je vybrána správná cílová složka (v případě potřeby ji můžete upravit pomocí Procházet) a zahajte operaci zálohování pomocí Pokračovat. Síťové jednotky zjevně nejsou v tomto seznamu zahrnuty: pokud chcete také zálohovat data z takových umístění, odkazujeme vás na část 3 „Zálohování souborů“.

02 Chytrá obnova

Nově přidaná záloha se nyní zobrazí v hlavním okně se dvěma tlačítky: Zotavení a Pokročilý. Toto poslední tlačítko umožňuje mimo jiné přístup k této možnosti Upravit plán, pomocí kterého můžete upravit záložní data a Zkontrolovat obrázek, který rychle zkontroluje, zda je záložní soubor stále zcela neporušený. Tento soubor je obrazový soubor (s příponou pbd), ale to nic nemění na skutečnosti, že obnovení jednotlivých souborů zůstává dokonale možné. K tomu stiskněte Zotaveníknoflík. Todo Backup vám nyní umožňuje přejít na obrazový soubor, stejně jako v Průzkumníku souborů. klikněte na Verze historie přejděte na požadovanou verzi zálohy a vyberte (pouze) data, která chcete obnovit. Uveďte umístění, do kterého chcete soubory obnovit, a potvrďte pomocí Pokračovat.

03 Zálohování souborů

Pokud dáváte přednost zálohování dat v ruce, je lepší zvolit klasičtější přístup této možnosti Zálohování souborůzejména proto, že zde můžete přistupovat také k síťovým jednotkám. Pracovní metoda je v zásadě stejná jako u funkce Smart Backup, ale zde získáte řadu dalších možností. Jedním z nich je schopnost naplánovat si frekvenci zálohování sami. Chcete-li to provést, klikněte na Plán a uveďte nejen frekvenci, ale také typ zálohy: Úplné, přírůstkové (pouze data vytvořená nebo upravená od předchozí zálohy) nebo Rozdíl (pouze nová nebo změněná data od poslední úplné zálohy). Zaškrtněte políčko vedle Probuďte počítač a spusťte tuto zálohu a zadejte správné přihlašovací údaje, pokud chcete PC v pravidelných intervalech probouzet. Také možnost Strategie rezervy obrazu je užitečné: zde můžete nastavit, zda chcete zachovat starší zálohovací obrazy, a pokud ano, kolik.

Prostřednictvím karty Typ souboru můžete také zálohovat data podle typu souboru (Dokument, e-mail, hudba, obrázek, video a tak dále). Použijte Přidattlačítko pro přidání vlastních přípon souborů oddělených středníkem.

04 Další možnosti zálohování

Pomocí tlačítka Možnosti zálohování získáte řadu dalších možností. Takže vložíte rubriku Prostor požadovaný poměr komprese obrazového souboru (od Žádný dokud Vysoký) a je-li to žádoucí, ujasněte, na kolik MB chcete obrázek rozdělit; například proto, že chcete zkopírovat obrázek na DVD nebo do oddílu fat32 (maximálně 4096 MB).

Zálohy můžete chránit heslem z této sekce Šifrování a pomocí posuvníků v rubrice Výkon můžete volitelně omezit počet systémových prostředků a / nebo šířku pásma během procesu zálohování.

Zbytek příběhu je téměř totožný s příběhem Chytrého zálohování, pouze uvidíte v hlavním okně třetí tlačítko, Záloha, pomocí kterého můžete kdykoli provést zálohu.

05 Zálohování systému

Může být také velmi užitečné mít po ruce zálohu celého disku nebo oddílu, včetně nainstalovaných aplikací a systémových souborů. Takový obraz disku umožňuje najednou se vrátit do předchozího stabilního stavu.

K tomu máte funkce Záloha disku / oddílu nebo možná Zálohování systému Požadované. Ten druhý je mnohem jednodušší, ale poskytuje vám malý manévrovací prostor: program automaticky provede zálohu vašeho aktuálního systému. Pro Windows to znamená kopii systémového a spouštěcího oddílu (obvykle se jedná o malý oddíl na začátku vaší jednotky i celého oddílu C: (nebo alespoň oddílu, na kterém je nainstalován Windows).

V zásadě nemusíte dělat víc než dál Pokračovat tlačítko, i když máte také možnosti jako Plán, strategie rezervace obrázků a Možnosti zálohování k dispozici. V sekci 7 „Živé médium“ se dočtete, jak můžete při takové záloze přežít pád systému.

Při výběru se rozhodneme pro trochu větší svobodu, a proto si vybereme Záloha disku / oddílu. Mimochodem, stále můžete vybrat systém a zaváděcí oddíl pomocí této poslední možnosti.

06 Záloha oddílu

Jakmile jste Záloha disku / oddílu okamžitě si všimnete, že metoda má překvapivé množství podobností s normální zálohou dat. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zde nevyberete jednotlivé složky nebo soubory, ale jednu nebo více kompletních jednotek nebo oddílů. Zajímavá je také možnost Zálohování sektor po sektoru, které najdete přes Možnosti zálohování / Pokročilé. Pokud zaškrtnete toto políčko, do zálohy budou zahrnuty také prázdné datové sektory, což samozřejmě vyžaduje více času a prostoru. Tento scénář může být užitečný při zálohování oddílu se záměrem najít dříve odstraněné soubory. Druhá možnost umožňuje obnovit data na skutečném oddílu. V nepravděpodobném případě, že se něco pokazí, můžete snadno obnovit původní oddíl a provést nový pokus o obnovení.

Obnova zálohovaného oddílu probíhá podobným způsobem jako v části 2 „Inteligentní obnovení“. Nemusíte však nutně muset obnovit celý oddíl. Stejně tak je možné získat zpět pouze konkrétní soubory nebo složky. V takovém případě nejprve vyberte tuto možnost Režim souborů: pak můžete klidně procházet obrazový soubor a obnovit požadované soubory.

07 Živé médium

Skutečnost, že vám EaseUS Todo Backup umožňuje procházet obrazové soubory pro operace obnovy, je vynikajícím řešením, ale co když je váš (zálohovaný) systémový oddíl tak poškozený, že Windows stále odmítají bootovat? To nemusí být katastrofický scénář, protože software poskytuje dvě nouzová řešení.

Začínáme s prvním (pro druhý viz další odstavec). Spusťte Todo Backup, klikněte Nástroje (spodní tlačítko v levé nabídce) a vyberte Vytvořit nouzový stavDisk. Vyberte požadované médium: USB flash disk, CD / DVD nebo, pokud je to nutné, soubor ISO (který pak můžete sami přenést na bootovací médium pomocí bezplatného nástroje, jako je Rufus). Zde si můžete také vybrat ze dvou operačních systémů pro zaváděcí médium: Vytvořte nouzový disk WinPE a Vytvořte nouzový disk Linux. Obojí je dostatečné, pokud máte v úmyslu obnovit obraz disku nebo oddílu ze zálohy Todo. Počítač musíte zavést pouze z tohoto zaváděcího média (v některých případech musíte upravit pořadí zavádění v BIOSu počítače), poté kliknete v grafickém uživatelském rozhraní Přejděte k obnovení a vyberte správný obrazový soubor. Poznámka: Chcete-li také tímto způsobem obnovit zálohy souborů, musíte zvolit verzi WinPE.

V případě potřeby můžete živé médium vytvořit i po katastrofě, i když z jiného počítače.

08 Pre-OS

Než se Windows vzdá, musíte mít nastaveno druhé nouzové řešení. Také vyberte sekci Nástroje v levé nabídce a vyberte Povolit PreOS, po kterém Todo Backup nejprve vytvoří prostředí WinPE. Následuje potvrzení a postup můžete dokončit pomocí OK. Možnost je nyní změněna na Zakázat PreOS, což znamená, že tuto funkci lze také vypnout. Pokud vše půjde dobře, tato funkce zajistí, že při spuštění systému se vám nejprve zobrazí zaváděcí nabídka, ze které můžete zavést zeštíhlenou verzi aplikace Todo Backup, takže než se objeví potenciálně poškozený systém Windows. Stejně jako u živého média můžete odtud spustit operaci obnovení. Vzhledem k tomu, že Todo Backup přizpůsobuje zaváděcí sektor, upřednostňujeme výběr méně invazivní metody zaváděcího média z předchozího odstavce.

09 Klony

Předpokládejme, že váš aktuální disk praskne ve švech a chcete jej nahradit větším diskem. Nebo že chcete vyměnit pomalý pevný disk za rychlejší SSD. To lze provést také prostřednictvím objížďky obrazového souboru, ale je to pohodlnější než přímá kopie na již připojený cílový disk. Takže klonování a k tomu vám Todo Backup nabízí dvě možnosti: Klonovat a Klon systému. Je to skoro stejný příběh jako vytváření obrázků. S první možností si můžete vybrat požadované disky a / nebo oddíly sami, zatímco s druhou možností si Todo Backup tuto volbu již vybral za vás a konkrétně vybral systémový disk. Obě možnosti nabízejí další nastavení pomocí tlačítka Pokročilé možnosti. Kromě možnosti Sektor pro sektorový klon (kde se kopírují také prázdné datové sektory) najdete také zde Optimalizace pro SSD Na. Doporučujeme zaškrtnout tuto možnost, pokud je cílovým diskem skutečně disk SSD nebo takzvaný AF (Advanced Format) disk, aby byl oddíl optimálně zarovnán. V případě pochybností byste měli zaškrtnout toto políčko. Všimněte si, že všechna existující data v cílovém umístění budou přepsána. Operaci zahájíte tlačítkem Pokračovat.

10 Mbr do GPT

Může se také stát, že chcete nahradit starší systémový disk, který byl rozdělen podle stylu oddílu MBR (Master Boot Record), za nový a větší disk. Pokud je však nový disk větší než 2,2 TB a chcete tento oddíl plně adresovat, musíte jej rozdělit podle stylu oddílu GPT (GUID Partition Table). Chcete-li zjistit, jaký je styl oddílu vašeho disku, spusťte Správu disků Windows stisknutím klávesy Windows + R a příkazu diskmgmt.msc psaní následované Enterem. Klikněte pravým tlačítkem na číslo disku (vlevo dole) a poté, co jste Převést na disk MBR znamená to, že je to disk gpt - a naopak.

Operace klonování z mbr na gpt může způsobit problémy se zaváděním na cílovém disku. Tomu se můžete vyhnout následovně. Klikněte pravým tlačítkem na Správa disků na prázdném cílovém disku a vyberte Převést na MBR. Pokud tato možnost není k dispozici, klepněte pravým tlačítkem myši nejprve na oddíly daného disku a načtěte je pomocí této možnosti Smazat svazek v místní nabídce.

Dále klonujte zdrojový disk na cílový disk, jak je popsáno v předchozí části. Po úspěšné operaci klonování odeberte zdrojový disk a spusťte počítač z cílového disku, poté můžete tento disk mbr převést zpět na gpt ze správy disků. V poli „Gpt“ zmiňujeme několik dalších podmínek pro převod na a použití disku gpt.

Gpt

Je možné převést disk mbr na gpt bez ztráty dat. Za tímto účelem obsahuje Windows 10 (od verze 1703) příkaz Příkazový řádek mbr2gpt. Níže najdete video s instrukcemi v angličtině, ale postup je poměrně složitý. Alternativou je další program, jako je EaseUS Partition Master Pro (k dispozici je bezplatná zkušební verze).

Kromě toho, abyste mohli bootovat z disku gpt, potřebujete Windows 64 bit (můžete to zkontrolovat pomocí klávesy Windows + Pause, na Typ systému) a váš systém musí být také nastaven na uefi (místo bios). Zjistíte to takto: stiskněte klávesu Windows a klepněte na systémové informace , spusťte aplikaci a zkontrolujte, zda existují Režim BIOS Vskutku UEFI stát (místo Zastaralé). Na Windowscentral najdete pokyny jak převést disk na gpt a nastavit režim BIOSu na uefi. Postupujete podle těchto pokynů na své vlastní riziko.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found