Jak

Úpravy fotografií zdarma s darktable

Lepší digitální fotoaparáty také dodávají fotografie v nezpracovaném formátu. Díky chytré úpravě těchto fotografií se i z neúspěšných fotografií často stane něco krásného. Jedním z nejpopulárnějších nástrojů je Adobe Lightroom, ale bude vás stát 130 eur. S otevřeným zdrojovým balíčkem Darktable můžete provádět téměř stejně dobré úpravy fotografií: také zcela zdarma.

1 Průzkum

Darktable funguje pro macOS, Linux a Windows. Budeme pracovat s posledně jmenovaným, pro který jsou pravidelně vydávány aktualizace. Instalace trvá jen několik kliknutí myší. Holandský jazyk rozhraní ještě není zcela bezchybný; podle potřeby můžete zapnout pomocí ikony ozubeného kola Nastavení grafického uživatelského rozhraní, přes k Angličtina. Darktable funguje také jako správce fotografií a editor fotografií, což vysvětluje dva panely: knihovnu (zkratka L, od světlé tabulky) a rozvíjet (zkratka D, z temné místnosti). Logicky v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné fotografie; koneckonců je stále musíte importovat.

Drsný

Nezpracovaný obrazový soubor obsahuje původní nezpracovaná data z obrazového snímače. Ve fotoaparátu proto nejsou prováděny úpravy vyvážení bílé, ostrosti, kontrastu apod .; je na fotografovi, aby jej optimalizoval pomocí softwaru pro úpravu fotografií. Existuje tucet různých raw formátů s rozšířeními jako cr2, kdc, nef a tak dále. Společnost Adobe vynaložila značné úsilí na standardizaci věcí pomocí dng (digitální negativní specifikace) a doprovodného bezplatného softwaru DNG Converter, ale ne každý fotoaparát aktuálně podporuje tento formát.

2 Import fotografií

Otevři knihovna a klikněte import Na. Nyní můžete importovat surové nebo jiné soubory s fotografiemi přímo z fotoaparátu (média) nebo hledat na disku (obraz nebo složky). Darktable však nemůže najít sdílené síťové složky, pokud jste pro ně nevytvořili síťové připojení pomocí Průzkumníka. Ve spodní části okna pro import najdete některé možnosti importu Na. Vyberte zde importovat adresáře rekurzivně pokud chcete zahrnout také podsložky a zaškrtnout vedle použít metadata k importu označit vaše fotografie již (oddělené čárkou). Importované fotografie se zobrazí ve skupině rychlé sbírky.

Import fotoaparátu

Když importujete fotografie přímo z fotoaparátu, všimnete si pole kódu úlohy v okně importu. Pokud zde zadáte určitý štítek, použije ho darktable při automatickém přejmenování importovaných fotografií. Přesný postup zjistíte pomocí ikony ozubeného kola na kartě nastavení relace. Kde uvidíte _ $ (JOBCODE), bude nahrazen vaším vlastním štítkem. Například darktable ve výchozím nastavení rozděluje vaše fotografie na podsložky s názvem _. Mimochodem, můžete také použít proměnnou _$ (JOBCODE) psaní na stroji.

3 moduly

Vaše fotografie jsou nyní připraveny k další optimalizaci. Dvojitým kliknutím otevřete fotografii v panelu rozvíjet. Pomocí kolečka myši můžete vybranou fotografii přiblížit a oddálit. K dispozici jsou různé editační moduly. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny moduly pro základní operace, například stíny a světla, expozice, vyvážení bílé a tak dále. Klikněte však dole další moduly abychom si mohli vybrat z přibližně 60 různých modulů. Když je modul otevřený, klikněte na tlačítko hamburgeru a vyberte Oblíbený aby byl rychle přístupný přes ikonu hvězdičky.

4 Expozice

Nejprve se pojďme zabývat expozicí naší fotografie. Klikněte na tlačítko moduly pro základní operace a otevřete modul vystavení. Můžete to zkusit pomocí režimu na automaticky dát. Pokud to nedává požadovaný výsledek, zapněte jej ručně a posuňte jezdec na vystavení doprava. Všimli jste si, že bílá oblast se pohybuje doprava. Normálně dáváte přednost tomu, abyste zajistili, že tato rovina nebude oříznuta, ale bude pěkně končit v pravém dolním rohu. Mimochodem, můžete také ovládat expozici podle barvy přepínáním tlačítek RGB v pravém horním rohu histogramu.

5 (Nad) expozice

Samozřejmě chcete zabránit přeexponování fotografie. Samozřejmě se můžete spolehnout na vlastní oči, ale darktable vám s tím může pomoci. Chcete-li to provést, klikněte na ikonu indikátor přeexponování a podexpozice, tlačítko vpravo dole na zvětšené fotografii. Přeexponované oblasti nyní získávají jasně červenou barvu, zatímco podexponované oblasti jsou jasně modré. Obvykle je můžete aktualizovat pomocí posuvníku na Černý bod pohněte se trochu doleva. Klikněte na tlačítko resetovat, těsně nad posuvníky, pro návrat do původního (barevného) stavu.

6 Sytost

Neoptimální expozice není jediným problémem s fotografiemi; často se stává, že barvy vypadají trochu příliš jasně nebo trochu bledě. S modulem to můžete rychle upravit sytost jasu kontrastu, který je také ve skupině modulů pro základní operace nachází se. Posuvníkem na nasycení posunutím mírně doprava dodá barvám hlubší odstín. Lze to však udělat i jinak. Klikněte pravým tlačítkem na posuvník; nyní se zobrazí panel s křivkami. Takovou křivku můžete přesunout pomocí myši. Čím vyšší je křivka, tím větší je účinek. To platí také pro několik úprav.

Postranní vozík

Metadata, která (vy) v darktable přidáte k vašim fotografiím, se neukládají do samotného souboru s fotografiemi, ale do takzvaného sidecar souboru s příponou xmp (rozšiřitelná platforma metadat, de facto standard). To platí také pro úpravy fotografií, které provádíte na darktable: jsou také nedestruktivní. Nebojte se zobrazit takový soubor xmp ve složce s fotografiemi sami, například pomocí prohlížeče. Abyste mohli změny efektivně integrovat do souborů fotografií, musíte je nejprve exportovat (viz 15 Export).

7 Korekce barev

Úprava sytosti je jedním ze způsobů, jak optimalizovat barvy, ale dárková tabulka má mnohem více možností. Řadu z nich najdete ve skupině modulů pro korekci barvy. Vyberte si zde barevná korekce. Uvidíte mřížku s různými barvami s bílou a černou tečkou. Přetažením těchto teček použijete „split toning“, ve kterém přidáte různé barvy k zvýrazněním (bílá) a / nebo stínům (černá), například abyste získali vintage efekt. Sytost můžete také okamžitě upravit pomocí kolečka myši.

8 Černá / bílá

Chcete-li převést barevnou fotografii na uměleckou černobílou, získejte modul sytost jasu kontrastu v, posunutím spodního posuvníku úplně doleva. Nebo mluvíte modulem černobílý kde simulujete barevný filtr pohybem kruhu nad požadovanými barvami. Pomocí kolečka upravte velikost kruhu. Může však být ještě pokročilejší. Aktivujte modul kanálový směšovač a nastavit cíl na šedá, poté pomocí posuvníků proporcionálně nastavíte každou z barev RGB. Chcete-li zachovat původní jas, musí být součet tří hodnot 1.

9 Červené oči

„Červené oči“ zůstávají nepříjemným jevem. V darktable budete marně hledat modul „odstranění červených očí“, takže to budete muset udělat jinak. Nejprve vytvoříte masku pro každé oko. Otevřeno správce masky nalevo od náhledu a klikněte na tvar kruhu. Tímto způsobem nakreslete kruh na jednoho ze žáků. Rolovacím kolečkem určíte velikost kružnice a - pokud se posunete v hraně kružnice - plynoucí hrany. Tento postup opakujte pro druhého žáka. Pojmenujte své masky.

10 očních masek

Nyní otevřete modul kanálový směšovač a nastavte možnost Smíchat dál vektorové masky. Klikněte na šipku vedle žádné masky a vyberte obě oční masky. Předpokládat destinace dál Červené a posouvejte posuvníky RGB, dokud nedosáhnete přijatelného výsledku. Možná budete muset dát červené přibližně nulovou hodnotu a zelené a modré přibližně 0,500.

Dobré vědět: pokud je pro vás snazší nakreslit masku pro místo, které chcete zachovat mimo změnu barvy, můžete tuto masku použít; pak vložíte do kanálový směšovač možnost invertní maska na Na.

11 Předvolby

Darktable také umožňuje pohodlné používání určitých předvoleb. Představte si, že jste pořídili portrétní fotografii a chcete jí rychle dát přirozenější odstín pleti. Poté modul aktivujte barevné zóny a klikněte na tlačítko předvoleb v levé horní části modulu. Nyní se zobrazí různé profily, včetně přirozené tóny pleti. S trochou štěstí okamžitě přinese požadovaný výsledek. Můžete však také uložit své vlastní úpravy: klikněte předvolby a vybrat uložit preference. Volitelně můžete zaškrtnout políčko vedle zobrazit tuto předvolbu pouze se shodnými obrázky; poté si kritéria stanovte sami.

12 snímků

Darktable přehledně sleduje úpravy provedené v historii. Najdete jej nalevo od náhledu. Zde můžete vybrat předchozí úpravy a darktable bude automaticky ignorovat „vyšší“ (pozdější) úpravy. Můžete si však také vytvořit vlastní snímky: otevřete rubriku snímky (vlevo nahoře) a klikněte Zachytit snímek. Proveďte novou úpravu a znovu vytvořte snímek. Klikněte na spodní (předchozí) snímek: na fotografii se zobrazí pohyblivá dělicí čára, která vám ukáže rozdíl mezi těmito dvěma. Kliknutím na střed čáry ji otočíte o 90 stupňů.

13 Vodoznak

V darktable je samozřejmě spousta dalších modulů, ale mohl by se vám líbit ten váš vodoznak umístit na fotografie, například za účelem online publikace. To vyžaduje, abyste nejprve vytvořili vodoznak v svg, pomocí nástroje jako Inkscape nebo případně pomocí online nástroje pro převod, jako je tento. Tento soubor svg pak umístíte do podsložky \ share \ darktable \ watermarks instalační složky darktable. Poté otevřete vodoznak modulu v darktable a vyberte svůj svg soubor souborpoté upravte všechny ostatní parametry podle svých představ, například neprůhlednost, měřítko, rotace, zarovnání a tak dále.

14 Dávka

Provedli jste optimalizaci fotografie a chcete použít stejné úpravy na jiné fotografie. Poté vyberte příslušnou fotografii v knihovně a stiskněte Ctrl + C. Poté vyberte další fotografie v knihovně - podržte klávesu Ctrl nebo Shift pro více výběrů - a stiskněte Ctrl + V. Všechny úpravy se nyní přenesou do vašeho výběru fotografií. Lze to však udělat i jinak. Vyberte výstupní fotografii a otevřete ji vpravo kroky obrábění. Vybrat zkopírujte všechno. Vyberte další fotografie, zvolte držet a označte, které kroky chcete přesně zkopírovat.

15 Export

Pokud si chcete prohlížet své fotografie jinde se zachováním všech metadat a úprav, musíte je exportovat. Vyberte požadované fotografie a vyberte exportovat výběrvpravo dole. Včela cílová vybereme místní složka (a ignorovat možnosti jako flickr, Facebook a Google+). Prostřednictvím ikony složky odkazujete na vhodné umístění. Najeďte myší na cestu, abyste viděli mnoho proměnných, které můžete zahrnout do názvu souboru. Uveďte požadovaný typ souboru (jpeg, tiff, png, ...), kvalitu a případně i zamýšlenou velikost. Potvrďte pomocí vývozní (na samém spodku panelu).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found