Jak

Takto proměníte svůj Raspberry Pi na WiFi bod

Pokud potřebujete WiFi v podkroví nebo na zahradě a náhodou tu ležíte Raspberry Pi, už si nemusíte kupovat bezdrátový přístupový bod: vyrobíte si ho sami. Jednoduše nainstalujete software RaspAP na svůj Raspberry Pi a poté jej snadno nakonfigurujete pomocí vestavěného webového rozhraní. RaspAP lze také kombinovat s adblockerem, vpn serverem, Torem nebo captive portálem.

01 Raspberry Pi s WiFi

Pokud máte náhradní Raspberry Pi, můžete jej použít k nastavení bezdrátové sítě, ke které se můžete připojit. Nezáleží na tom, o jaký model Pi jde, i když nejnovější model, Raspberry Pi 4, dosahuje nejvyššího výkonu. Zjevně potřebujete čip WiFi, takže používáte buď alespoň Raspberry Pi 3 nebo starší model, který můžete rozšířit pomocí jednoho z portů USB pomocí adaptéru WiFi, jako je Edimax EW-7811Un. Pro zjednodušení předpokládáme, že Pi připojíte k domácí síti přes ethernetový kabel.

02 Instalace Raspbian

Pak musíte na svůj Pi nainstalovat Raspbian Buster Lite. Stručně řečeno: stáhněte si Raspbian Buster Lite, napište obrázek pomocí balenaEtcher na kartu micro-sd, povolte ssh, spusťte Pi a přihlaste se pomocí ssh klienta, vaše Pi přes síť. Poté změňte výchozí heslo a aktualizujte všechny balíčky. Poté je vaše Pi připraveno proměnit jej v bezdrátový přístupový bod.

Wifi výkon Pi

Mezi různými modely Pi existují významné rozdíly ve výkonu Wi-Fi. Raspberry Pi Zero W (H) a Raspberry Pi 3 podporují 802.11n v pásmu 2,4 GHz. Benchmarky nadace Raspberry Pi ukazují, že první dosahuje propustnosti 25 Mbit / s a ​​druhý 50 Mbit / s. Raspberry Pi 3B +, 3A + a 4B podporují 802.11 b / g / n / ac v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz. V prvním pásmu je propustnost těchto modelů kolem 60 Mbit / s a ​​ve druhém kolem 100 Mbit / s, s odlehčením pro Raspberry Pi 4B na 114 Mbit / s.

03 Další konfigurace

V terminálu spusťte příkazový program pro konfiguraci Raspbian sudo raspi-config, pomocí kláves se šipkami přejděte na 4 Možnosti lokalizace a stiskněte klávesu Enter. Pak vyberte I4 Změnit zemi Wi-fi a poté potvrďte svou zemi. Pokud chcete, aby webové rozhraní RaspAP automaticky rozpoznalo jazyk vašeho webového prohlížeče, když je nastaven na holandštinu, otevřete také I1 Změnit národní prostředí a pomocí mezerníku zkontrolujte například verzi svého jazyka utf-8 v seznamu nl_NL.UTF-8 pro holandštinu. Poté pomocí klávesy Tab přejděte na OK a potvrďte klávesou Enter. V dalším kroku můžete použít výchozí jazyk cs_GB.UTF-8 odejít. Nakonec ukončete program pomocí Dokončit.

04 Instalace RaspAP

Nejprve si stáhněte instalační program RaspAP pomocí příkazu wget -q //git.io/voEUQ -O / tmp / raspap a poté spusťte program pomocí bash / tmp / raspap. Potvrďte pomocí y a stiskněte Enter, že chcete nainstalovat RaspAP. Poté uvidíte, které balíčky jsou nainstalovány: potvrďte znovu pomocí y a Enter. Po instalaci dostanete několik otázek ohledně konfigurace: vždy potvrďte klávesou Enter a vyberte doporučenou konfiguraci. Na samém konci budete požádáni o restartování Pi: ​​vyberte y a Enter k tomu.

05 Webové rozhraní

Od této chvíle již příkazový řádek nepotřebujete. Po restartu je váš bezdrátový přístupový bod aktivní s raspi-webgui jako ssid a Změň mě jako heslo. Připojte se k této bezdrátové síti: poté vám bude přidělena IP adresa a přístup k internetu prostřednictvím ethernetového rozhraní Pi. Poté navštivte ve webovém prohlížeči adresu IP 10.3.141.1. Přihlaste se do webového rozhraní pomocí admin jako uživatelské jméno a tajný jako heslo. Nyní uvidíte řídicí panel s některými statistikami o přístupovém bodu, včetně seznamu připojených zařízení s jejich IP adresou a MAC adresou.

06 Nastavení jazyka

Pokud váš jazyk neočekávaně není v holandštině, klikněte vlevo Systém a poté záložku Jazyk. Zde můžete ručně nastavit jazyk. Uložte změny a znovu načtěte stránku. Možná budete muset restartovat Pi (můžete to udělat na kartě Systém). Pokud stále vidíte rozhraní v angličtině, zkontrolujte, zda jste opravdu v kroku 3 nl_NL.UTF-8 jako jazyk: takže jsme si všimli, že RaspAP má jazyk nl_BE.UTF-8 nebyl uznán jako holandský. Pokud jste to vyřešili, uvidíte vše v holandštině.

07 Nastavení hotspotu

Nejprve zkontrolujte nastavení hotspotu. Klikněte na levé straně Nakonfigurujte hotspot. Na první kartě můžete změnit SSID, bezdrátový režim a kanál (viz také rámeček „Který kanál WiFi zvolit?“). Podívejte se také na kartu Pokročilý zkontrolujte, zda je tam kód země správný. Na kartě Bezpečnostní obvykle není důvod dělat výchozí volby WPA a TKIP přijmout: vyberte bezpečnější možnosti WPA2 a CCMP. Také změňte heslo Změň mě. Uložte nastavení a poté restartujte Pi nebo klikněte (pokud nenavštěvujete webové rozhraní prostřednictvím sítě Wi-Fi RaspAP) Zastavit hotspot a poté Spusťte hotspot.

08 Změňte heslo

Kromě hesla k vašemu SSID musíte také změnit heslo pro webové rozhraní RaspAP. To děláte dovnitř Nakonfigurujte ověřování. Můžete také změnit výchozí uživatelské jméno admin změna. Nejdůležitější však je, že máte výchozí heslo tajný (že jste v Staré heslo vyplňte) bezpečnějším heslem. Dvakrát zadejte nové heslo a klikněte Uložit nastavení. Poté si webové rozhraní vyžádá nové heslo. Je důležité, aby vaše heslo SSID i heslo webového rozhraní byly dostatečně silné, aby neoprávněné osoby neměly přístup k vaší síti a konfiguraci vašeho hotspotu.

Jaký WiFi kanál zvolit?

Který kanál WiFi nastavíte pro RaspAP, záleží hlavně na tom, které kanály se ve vaší oblasti již používají. Pokud několik bezdrátových sítí používá stejný kanál, často to jde na úkor rychlosti připojení. V pásmu 2,4 GHz se tyto kanály také překrývají, což je ještě problematičtější. Prvním krokem je zjistit, které kanály se již používají. To je možné v systému Android s aplikací, jako je Wifi Analyzer, ve které také uvidíte překrytí kanálů. Pro RaspAP vyberte kanál, který se co nejméně překrývá s ostatními sítěmi.

09 Řešení problémů s připojením

Pokud se nemůžete připojit k přístupovému bodu Wi-Fi, přejděte na Nakonfigurujte hotspot / Pokročilé a povolte tuto možnost Výstup protokolu v. klikněte na Uložit nastavení a restartujte hotspot pomocí Zastavit hotspot a poté Spusťte hotspot. Poté se dostanete na kartu Log soubor zobrazit protokoly, které vás mohou nasměrovat ke zdroji vašich problémů. Chcete-li najít řešení, vyhledejte chybovou zprávu, kterou vidíte na Googlu nebo na stránce GitHub RaspAP.

10 Nastavte server Dhcp

RaspAP provozuje na bezdrátovém rozhraní server dhcp, ke kterému přistupujete prostřednictvím nabídky Nakonfigurujte server DHCP lze nastavit. Ve výchozím nastavení rozdává adresy IP od 10.3.141.50 do 10.3.141.255, ale můžete to změnit. Na kartě Seznam klientů uvidíte, které leasingy DHCP jsou nakonfigurovány. v Statické leasingy nakonfigurujte své pevné adresy IP. Poté zadejte adresu MAC zařízení a adresu IP, které by mělo být přiřazeno. Poté klikněte na přidat a pak Uložit nastavení. To je obzvláště užitečné, pokud chcete spustit server na jednom ze zařízení připojených přes WiFi nebo pokud chcete povolit nebo nepovolit konkrétní síťový provoz na základě adresy IP pomocí brány firewall.

11 Bezdrátové připojení místo Ethernetu

S RaspAP můžete také nastavit bezdrátový přístupový bod na místě, kde nemáte ethernetové připojení. Poté musíte k vašemu Raspberry Pi připojit druhé WiFi rozhraní přes USB, které pak použijete k připojení k routeru místo ethernetového kabelu. Nejprve otevřete konfigurační soubor RaspAP pomocí sudo nano /var/www/html/includes/config.php a měnit se zpravidla define ('RASPI_WIFI_CLIENT_INTERFACE', 'wlan0'); wlan0 přes wlan1. Uložte změny pomocí Ctrl + O a zavřete nano pomocí Ctrl + X. Poté soubor otevřete pomocí nano /etc/dhcpcd.conf a přidejte řádek na samém konci nohook wpa_supplicant a umístit bránu (#) před řádkem statické routery = 10.3.141.1. Poté spusťte příkaz sudo systemctl restart hostapd.service z.

Https

Ve výchozím nastavení běží webové rozhraní RaspAP na http, nikoli na šifrovaném https. Jak aktivovat podporu https najdete na wiki projektu. Stručně řečeno, jde o toto: spustíte vlastní místní certifikační autoritu (CA), vytvoříte certifikát pro RaspAP a podepíšete ho. Poté nakonfigurujete lighttpd, webový server používaný RaspAP, aby používal váš certifikát pro šifrovanou komunikaci s webovým rozhraním. Nakonec musíte také stáhnout kořenový certifikát (od své vlastní certifikační autority) na každé zařízení, se kterým chcete navštívit webové rozhraní, aby byl certifikát RaspAP důvěryhodný a měl ve vašem webovém prohlížeči zelený zámek.

12 Konfigurace WiFi klienta

Poté klikněte levým tlačítkem do webového rozhraní RaspAP Nakonfigurujte WiFi zařízení a hned dál Znovu prohledat. Vyberte bezdrátovou síť, která slouží jako přístup k vaší domácí síti pro RaspAP. Zadejte heslo pro správnou síť a klikněte na Přidat a pak dál Připojit. Poté zapněte Nakonfigurujte hotspot / Pokročilé the Režim AP klienta WiFi v, klikněte Uložit nastavení a restartujte hotspot. Mimochodem, toto je krok, ve kterém se můžete setkat s některými problémy. Pokud něco nefunguje, podívejte se na problémy na stránce GitHub RaspAP, abyste zjistili, zda někdo neměl podobný problém, a opravte jej.

13 Upgradování RaspAP

RaspAP je stále ve vývoji. Doporučuje se proto pravidelně upgradovat na nejnovější verzi. Bohužel to (zatím) neprochází webovým rozhraním a musíte zadat několik příkazů. Nejprve zjistěte, co je nejnovější verze a zda je novější než číslo verze, které vidíte v levém horním rohu webového rozhraní RaspAP. Poté spusťte na svém Pi následující příkazy: přejděte do správného adresáře pomocí cd / var / www / html, stáhněte si nejnovější zdrojový kód pomocí sudo git fetch - značky a poté nainstalujte požadovanou verzi pomocí (např. pro verzi 1.6.1) sudo git checkout tagy / 1.6.1.

14 Odstraňte raspAP

Pokud jste jako řešení použili RaspAP, možná budete chtít program později odebrat. Naštěstí RaspAP poskytuje odinstalační skript, který nejenže odstraní všechny stopy samotného programu, ale také obnoví konfigurační soubory systému na verze, které RaspAP během instalace vytvořil. To zahrnuje konfiguraci vašich síťových rozhraní, dns a dhcp. Chcete-li to provést, přejděte do správné složky pomocí cd / var / www / html / instalátory a spusťte skript pomocí ./uninstall.sh.

Integrujte další služby

RaspAP můžete rozšířit o další služby. Bohužel integrace ještě není úplně dokončena, takže v této oblasti musíte ještě provést nějaké konfigurační práce. Ale na wiki a v číslech stránky GitHub najdete o tom další informace. Můžete například integrovat klienta OpenVPN, aby všichni klienti, kteří se připojují k vašemu přístupovému bodu, surfovali přes konkrétní server VPN. Tor můžete nainstalovat do svého Pi, aby všichni klienti Wi-Fi automaticky anonymně surfovali po síti Tor. Můžete také nechat adblocker Pi-hole pracovat společně s RaspAP k automatickému blokování reklam na všech připojených Wi-Fi klientech.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found