Jak

Takto vytvoříte brožuru ve Wordu

Brožura A5 s texty a fotografiemi na obou stranách stránky? Opravdu za to nemusíte běžet na místní tiskárně. Koneckonců, zdá se to komplikovanější, než ve skutečnosti je. Zde vysvětlíme, jak změnit dokument A4 na brožuru A5 v aplikaci Word.

01 Nastavit jako brožuru

Vezmeme pro tento projekt existující standardní dokument aplikace Word a předpokládáme, že text a obrázek jsou již zcela připraveny. Pokud jste dosud nevytvořili žádný obsah, můžete tak učinit nejprve v normálním dokumentu aplikace Word.

Připraven? Pak vyberte Soubor / Tisk a vyberte úplně dole pro Nastavení stránky. V dialogovém okně vyberte kartu Okraje v rozevírací nabídce vedle Více stránek před Brožur. V případě potřeby můžete také upravit okraje. Potvrďte pomocí OK.

Sekce můžete vytvořit pomocí nastavení stránky.

02 Kontrola rozložení

Kvůli změně v nastavení stránky se design vašeho dokumentu mohl mírně změnit. Vraťte se tedy k dokumentu a zkontrolujte jej stránku po stránce. Je obzvláště důležité důkladně zkontrolovat fotografie. Sem tam by mohlo být esteticky příjemné upravit velikost obrázků nebo změnit zalamování textu. Zkontrolujte také, zda odstavce vycházejí pěkně a zda podnadpisy neskončí na posledním řádku stránky.

A co vaše přední strana? Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud je na první stránce pouze nadpis. Pomocí kombinace kláves Ctrl + Enter zadáte konec stránky a můžete odlišit přední stránku od následujících stránek. Zvětšete velikost písma nadpisu a podle potřeby přidejte obrázek.

Věnujte trochu více pozornosti titulní stránce a zkontrolujte své fotografie a tabulky.

03 Tisk

Před tiskem zkontrolujte, zda se brožura vždy skládá z více než čtyř stránek. Poslední stránka může být možná prázdná, ale je ošklivé, pokud poslední tři stránky zůstanou bílé. Na stránce 2 tedy zadejte další prázdnou stránku nebo uspořádejte své stránky zvětšením nebo zmenšením fotografií.

Pak vyberte Soubor / Tisk a klikněte na Jednostranný tisk zobrazit další možnosti. Pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, můžete tuto možnost zvolit zde. Pokud ne, zvolíte si Ruční oboustranný tisktisk a musíte svůj papír otočit a znovu ho podat.

Nyní musíte zvolit správné nastavení tiskárny.