Jak

15 magických vzorců v aplikaci Excel

Excel je přísná teta. Na jedné straně je to nepostradatelný nástroj pro vytváření zpráv, seznamů a analýz. Na druhou stranu můžete z tabulky extrahovat pouze požadované informace, pokud ovládáte typický jazyk aplikace Excel. Takové Excel vzorce spojují všechny druhy vztahů s buňkami, aby vrátily cílené informace. Tady je 15 funkcí, které vám mohou ušetřit čas.

Ruční nebo průvodce vzorcem?

Předpokládáme, že jste již zvládli základní vzorce pro použití hlavních operací. Aniž bychom pro odborníky upadli do hokusu, ukážeme, jak jsou užitečné vzorce sestaveny dohromady. Můžete je zadat ručně, ale můžete také použít fxtlačítko na řádku vzorců: průvodce vzorcem. Vezme vás za ruku, abyste postupně sestavili vzorec.

01 Aktuální čas

Jste někdo, kdo pravidelně zapomíná na správné datum práce? Vzorec DNES automaticky vyplní den, měsíc a rok, zatímco funkce NYNÍ dokonce přidání času na minutu. Potom zadáte = DNES () nebo =NYNÍ(). Tyto funkce jsou také užitečné v listu, kde chcete vypočítat hodnotu na základě aktuálního dne a času. Kliknutím pravým tlačítkem a výběrem pro Vlastnosti buněk pak můžete upravit zobrazení data a času. Chcete-li aktualizovat tuto časovou informaci v aktivním listu, stiskněte Shift + F9; použijte klávesu F9 k aktualizaci celého sešitu.

02 Počet vyplněných buněk

Pokud máte skupinu buněk s textem i čísly a chcete vědět, kolik čísel je ve výběru, použijte funkci ČÍSLO. Struktura vzorce pak vypadá takto: = COUNT (oblast hledání). V závorkách se zobrazí oblast, kde by měl vyhledávat Excel. Mohou to být buňky pod sebou nebo vedle sebe, ale může to být také obdélníkový výběr buněk. Pokud jsou ve výběru slova, budou s funkcí ČÍSLO nepočítá se. Pokud chcete jen spočítat všechny buňky, kde je něco napsáno, použijte funkci = COUNTA (bez tečky).

03 Jak často?

Pomocí této funkce cíleně spočítejte konkrétní data COUNTIF. Předpokládejme, že jste sestavili plán, ve kterém se objeví čtyři lidé, a pak můžete použít =COUNTIF (oblast hledání; „Herman“) podívejte se, jak často se jméno Herman vyskytuje. Zadejte rozsah hledání mezi závorky a uzavřete vyhledávací kritérium do uvozovek.

04 Selektivní přidání

Funkce SOUČET k součtu buněk je široce používán. Chytřejší varianta je SUMIF (). Nejprve určete oblast, ve které má Excel hledat v závorkách. Rozsah hledání musí být řada souvislých buněk. Za středníkem určujete, co má být přidáno. Může to být číslo nebo odkaz. Pokud se jedná o rovnici, musíte ji uvést do uvozovek. Například =SUMIF (B20: B40; „> 50“) dělá součet všech buněk v tomto rozsahu, které jsou větší než 50.

05 Přidání za podmínky

Podmínku přidání můžete rozšířit pomocí informací v jiném sloupci. Jasný příklad. Předpokládejme, že máte čísla, která se týkají tří měst: Amsterdamu, Rotterdamu a Eindhovenu. Potom můžete přidat čísla Amsterdamu pouze pomocí =SUMIF (rozsah; „Amsterdam“; rozsah přidání). V tomto případě se vzorec změní na =SUMIF (C48: C54; „Amsterdam“; B48: B54). V jednoduchém jazyce: Když je slovo Amsterdam v rozsahu C48 až C54, musí Excel sečíst odpovídající hodnotu buňky vedle něj v rozsahu B48 až B54.

06 Sloučit

S funkcí ZADEJTE TEXT SPOLEČNĚ sloučíte data z různých buněk. Například buňky s křestním jménem a příjmením s něčím jako =TEXT KONCATENÁTU (E34, ”“; F34). Dvojité uvozovky s mezerou zajišťují, aby mezi jménem a příjmením byla mezera. Stejným způsobem je možné sloučit text s měnou. Chcete-li například přidat měnu euro, musíte ji zadat jako funkci, například =TEXT KONCATENÁTU (A1, “„; B1, “„ EURO (C1)). Čtete to jako „sloučit buňky A1, B1 a C1 s mezerami mezi nimi a umístit znak eura před třetí prvek sloučení“.

07 Zabalit

Excel má několik možností zaokrouhlování. Standardní zaokrouhlování vypadá jako =KOLO (počet, počet desetinných míst). Vzorec =KOLO (12,5624,1) tak se vrací 12,6. Nakonec požádáte o zaokrouhlení na jedno číslo za desetinnou čárkou. Také s funkcí KOLO NAHORU a OKOLO DOLŮ Excel se zaokrouhlí na počet desetinných míst, který zadáte. =KOLO ZAČÁTEK (12,5624,2) tak se vrací 12,57 a =ROUNDDOWN (12,5624,2) výsledky v 12,56. Funkce INTEGROVANÝ je ve skutečnosti také funkce zaokrouhlování, ale s tím Excel zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

08 Velká písmena - malá písmena

Chcete-li zajistit, aby se vše ve sloupci zobrazovalo velkými písmeny, použijte funkci VELKÁ PÍSMENA. Vzorec DOLNÍ KASA dělá opak. A pokud chcete, aby každé slovo začínalo velkým písmenem následovaným malými písmeny, použijte funkci POČÁTEČNÍ LISTY. Vzorec =MALÁ DOPISY (B4) ukazuje obsah buňky B4, ale malými písmeny.

09 Ve stavu

Pokud výpočet závisí na určitých podmínkách, použijte ALS-funkce. Princip této funkce je: =IF (podmínka, výpočet při splnění podmínky, ostatní případy). K formulaci podmínky použijte znaménka: = rovná se, nerovná se, > více než, < méně než, >= větší než nebo rovno, <= menší nebo rovno. Předpokládejme, že v organizaci dostane každý bonus, který prodal za 25 000 eur nebo více. Pokud obdržíte bonus, vedle jeho jména se automaticky zobrazí slovo „Hurá“, pokud ne, objeví se slovo „Bohužel“. Vzorec, který k tomu potřebujete, je =IF (B2> = 2500; „Hurá“; „bohužel“).

10 Největší - Nejmenší

K rychlému nalezení nejvyšší a nejnižší hodnoty slouží funkce MAX a MIN. S =MAXIMÁLNĚ (B2: B37) požádáte o nejvyšší hodnotu těchto buněk a pomocí =MINIMÁLNĚ (B2: B37) získáte nejnižší hodnotu v rozsahu. Funkce NEJVĚTŠÍ a NEJMENŠÍ jsou jemnější: můžete například požádat o třetí největší nebo druhou nejmenší. Největší lze najít s =VELKÉ (B2: B37,1); číslo 1 označuje největší. S =VELKÉ (B2: B37,2) dostanete druhý největší a tak dále. Tímto způsobem můžete snadno sestavit top 3 nebo top 10.

11 Vyhledávejte svisle

Předpokládejme, že máte dva pracovní listy s různými informacemi o stejných lidech. S HLEDAT získejte informace z listu 2 v listu 1. Abychom vám to usnadnili, přidělili jsme každé osobě na obou kartách jedinečné registrační číslo. Na kartě 2 také pojmenujte rozsah, ze kterého chcete získat informace. V tomto příkladu v listu 2 vybereme sloupce A a B a zadáme název do pole pro název vlevo nahoře Seznam adres. Do buňky E2 listu 1 umístíme funkci HLEDAT. Nahromadění je nyní =VLOOKUP (A2, Directory, 2, FALSE). A2 odkazuje na buňku s číslem předplatného ve druhém listu, Seznam adres označuje rozsah hledání, 2 je číslo sloupce v listu 2, kde jsou požadovaná data. Posledním argumentem je logická hodnota, kde jste NEPRAVDIVÉ pokud chcete, aby se nalezená hodnota přesně shodovala.

12 Odstranit mezery

S funkcí TRIM odstranit zbytečné mezery v textu. Tato funkce ponechává mezery mezi slovy, ale odstraní mezery před nebo za slovem. =TRIM (rozsah buněk) užitečné pro text importovaný z jiného programu. V některých verzích aplikace Excel se tato funkce nazývá PROSTORY VYMAZAT.

13 Výměna

Pomocí funkce můžete přenést obsah sloupců do řádků nebo naopak PŘEMÍSTIT. Nejprve vyberte buňky, kam mají být informace umístěny. Ujistěte se, že jste vybrali tolik buněk jako původní série. Zde jsme zadali roky do řádku 8 a čtvrtiny do sloupce A. Poté zadejte funkci =PŘEMÍSTIT a otevřete závorky. Poté přetáhněte přes buňky, které chcete zaměnit (zde z buněk B2 do E5). Zavřete závorky a nyní stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + Enter. Tím se vytvoří vzorec pole, který je obsažen ve složených závorkách.

14 Měsíční splátka

Pokud si půjčíte na nákup, kolik musíte splácet měsíčně? Předpokládejme, že máte 25 000 eur (B1) půjčí si, s 6% úrokem (B2) 5 let (B3). Vzorec zobrazíme v průvodci, ale můžete také jen psát. Včela Zájem umístit tě B2 / 12, protože úroky se vztahují k roku a chcete vědět, kolik platíte každý měsíc. Včela Počet termínů znásobíte B3 s 12, protože musíte převést roky na měsíce. Předmět Hw prostředek Současná cena, to je 25 000 eur. To dává vzorec =BET (B2 / 12; B3 * 12; B1) nebo =SÁZKA (6% / 12,5 * 12,25000).

15 Falešné postavy

Při experimentování se vzorci je užitečné mít falešná data. Funkce ZVOLTE MEZI generuje náhodná data mezi zadanou nejnižší a nejvyšší hodnotou. Funkce =RAND MEZI (50 150) produkuje čísla mezi 49 a 151.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found