Jak

6 tipů na řešení problémů s přístupovým bodem

Často není možné poskytnout vašemu domu komplexní WiFi síť s jedním routerem. S extra vybavením můžete pokrýt celý dům, ale někdy to nevyřeší vaše problémy. Zařízení se připojují k nesprávnému přístupovému bodu. Můžete s tím něco udělat?

Díky kombinaci více přístupových bodů, opakovačů nebo dalších směrovačů není obecně problém získat WiFi pokrytí všude v domě. Existuje pouze jeden problém: místo jednoho přístupového bodu nyní používáte více přístupových bodů. Teoreticky by to nemělo být špatné, vaše zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety a notebooky, si mohou pamatovat přihlašovací údaje vašich přístupových bodů a připojit se k samotnému nejsilnějšímu přístupovému bodu. Přečtěte si také: 10 tipů pro rychlejší a lepší síť WiFi.

Vždy by tedy mělo existovat připojení k nejsilnějšímu přístupovému bodu a zařízení by se měla přepínat sama (tzv. Roaming). V praxi se bohužel ukazuje, že se na jednom přístupovém bodu zasekne spousta zařízení, i když je to nyní nejslabší přístupový bod. S tím můžete v omezené míře něco udělat, ale úspěch není bohužel vždy zajištěn. Se spotřebním vybavením si klient, tj. Váš smartphone, tablet nebo notebook, vybere přístupový bod.

01 Stejné SSID

Největší pravděpodobnost úspěšného provozu s více přístupovými body vyžaduje, abyste nakonfigurovali všechny přístupové body s výjimkou kanálu přesně stejného. Poskytněte všem přístupovým bodům stejný SSID (název sítě) a síťový klíč. Vyberte různé kanály, kde zvolíte pouze kanály 1, 6 nebo 11 v pásmu 2,4 GHz, abyste předešli problémům s překrýváním. V pásmu 5 GHz nemusíte brát v úvahu překrývání a můžete si vybrat všechny možnosti. Pokud je to možné, vyberte také stejný standard šifrování a standard WiFi. Pokud je to možné, nastavte všechny přístupové body pouze na WPA2 (AES) a 802.11n. Není dobré používat stejný SSID v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz, některá zařízení tím budou zmatení.

Pokud si nechcete být jisti, že jste udělali vše pro vyřešení vašich roamingových problémů, když nedojde ke zlepšení, nastavte všechny své přístupové body na stejný kanál jako test. Někdy se klienti potulují agresivněji a lépe. Nevýhodou je, že přístupové body se budou vzájemně ovlivňovat mnohem silněji, což způsobí zhoršení kvality signálu vaší sítě.

02 Omezte sílu vysílání

Svým zařízením můžete podat pomocnou ruku snížením síly signálu vašeho přístupového bodu. V nastavení WiFi routeru nebo přístupového bodu vyhledejte možnost, jako je Přenosový výkon, Nastavení výkonu Tx, Výstupní výkon nebo Napájení. Síla vysílání můžete experimentovat snížením na jednom nebo více přístupových bodech. Výsledkem je, že váš smartphone, tablet nebo notebook již nemusí mít spojení s jiným přístupovým bodem v blízkosti lepšího přístupového bodu, což značně zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k připojení ke správnému přístupovému bodu.

Asistent roamingu ASUS

Mnoho routerů ASUS a dalších bezdrátových síťových zařízení, jako jsou přístupové body a opakovače, obsahují funkci nazvanou ASUS Roaming assistant. Pokud je tato funkce povolena, smartphone, tablet nebo notebook bude při nízké síle připojení vyřazen z přístupového bodu. Vaše zařízení se poté automaticky znovu připojí k vaší síti a poté vyzvedne přístupový bod s nejsilnějším signálem. Roamingového asistenta najdete ve webovém rozhraní níže Bezdrátový na kartě Profesionální. Když povolíte tuto funkci, můžete zadat hodnotu mezi -90 a -70, s vyšší hodnotou (blíže k -70) pro agresivnější roaming. Tato funkce funguje nejlépe, pokud používáte pouze zařízení ASUS, které podporuje asistenta roamingu.

03 Podejte Androidu ruku

Zejména zařízení Android jsou známá tím, že zůstávají připojeni k nesprávnému přístupovému bodu po dlouhou dobu. Naštěstí můžete Androidu pomoci pomocí aplikace Wifi Roaming Fix. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musí být všechny vaše přístupové body nakonfigurovány stejným způsobem, jak jsme již napsali. Poté si stáhněte aplikaci Wifi Roaming Fix.

Připojte zařízení Android k bezdrátové síti a spusťte aplikaci. Když je aplikace spuštěna, ve stavovém řádku se zobrazí ikona. To vám umožní vidět MAC adresu a - což je důležitější - kanál přístupového bodu, ke kterému jste připojeni. Tímto způsobem víte, ke kterému přístupovému bodu jste připojeni, protože jste všichni ručně přiřadili jiné číslo kanálu. Aplikace nebude fungovat na všech zařízeních Android, ale rozhodně stojí za vyzkoušení. Bohužel neexistuje žádná taková aplikace pro iOS.